อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อาหารปั่นผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้ ได้สารอาหารหลักครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

โดยจะมีขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยได้ผลิตในห้องปลอดเชื้อเพื่อรักษาความสะอาดของอาหารและเมื่อสารอาหารเหล่านี้ ได้เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยแล้วรับรองได้ว่าจะปลอดภัยมากที่สุด

นอกจากนี้อาหารปั่นของทางเรา จะมีกรรมวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากของยี่ห้ออื่น นั่นก็คือ สามารถเก็บได้ถึง 24 ชั่วโมง ในขณะที่ของยี่ห้ออื่น เมื่อผลิตออกมาแล้ว ต้องรับประทานทันที นี่ก็คือจุดเด่นของอาหารปั่นผสมของทางเรา

จุดเด่นของ อาหารเหลวปั่นผสม

ขั้นตอนการผลิตของอาหารปั่นผสมของเรา นั้น ผลิตในห้องที่ปลอดเชื้อของโรงพยาบาล ที่จะการันตีได้ว่า อาหารที่ทางเราผลิตจะได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้ในเรื่องของอาหาร เราต้องคำนึงถึงความสะอาดมาเป็นอันดับแรก

และจุดเด่นที่สำคัญของ อาหารปั่นผสมเรา คือสามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง 24 ชั่วโมง แต่บางยี่ห้อหากผลิตออกมาแล้ว ต้องรับประทานทันที ซึ่งทางเราไม่ได้ใช้สารกันบูด เพราะผู้ป่วยบางรายจะเกิดอาหารแพ้ได้

วัตถุดิบในการผลิต ที่สะอาด และได้สารอาหารครบ 5 หมู่ !

ในการผลิตอาหารผั่นผสมนั้น สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ ความสะอาดและสารอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ ซึ่งเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และต้องเช็คประวัติการแพ้อาหารของผู้ป่วยด้วย หากผู้ป่วยได้รับอาหารที่ไม่ถูกกับร่างกายก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ทั้งนี้การผลิตอาหารนั้น มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ควบคุมโดยนักโภชนาการ ที่ได้คำนวณสัดส่วนของอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับต่อมื้อในแต่ละวัน

นอกจากนี้ยังผลิตให้ได้อาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีความครบถ้วนเพื่อให้ผู้ป่วย และปั่นให้มีความละเอียดเพื่อให้ผู้ป่วยได้บริโภคได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายและยังปลอดภัยอีกด้วย

สูตรอาหารสายยาง อาหารปั่นผสมของเรา ที่ครบถ้วนเรื่องสารอาหาร !

อาหารปั่นผสมที่ใช้ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ ที่โรงพยาบาลใช้เพื่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารอ่อน และหรือผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยทางเรา ได้คิดสูตรเพื่อให้มีสารอาหาร

โดยสูตรของแต่ละโรงพยาบาลก็แตกต่างกันไป ซึ่งคิดสูตรให้เข้ากับผู้ป่วย ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ และคุณค่าทางสารอาหาร ซึ่งทางเราได้คิดค้นสูตรที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังกำหนดสัดส่วนและปริมาณของวัตถุดิบเหมือนกันทุกครั้ง และจุดเด่นของทางเราก็คืออาหารปั่นผสมจะสามารถอยู่ได้นาน 24 ชั่วโมง โดยไม่ใช้สารกันบูดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

กระบวนการผลิต ที่อยู่ภายใต้การควบคุมนักโภชนาการ มืออาชีพ !

อาหารปั่นผสมที่ผู้ป่วยจะได้รับประทานนั้น ในขั้นตอนของการผลิตต้องมีนักโภชนาการคอยดูแลเรื่องของสัดส่วนและรอคำสั่งจากแพทย์ว่า อาหารที่ผลิตมานั้น เป็นอาหารของผู้ป่วยประเภทไหน ซึ่งแต่ละโรคก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไป

เพราะเนื่องจากผู้ป่วยในแต่ละประเภทนั้น เรื่องอาหารการกินก็จะแตกต่างกันออกไป บางอย่างต้องหลีกเลี่ยง ทานไม่ได้ ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนักโภชนาการควบคุมการปรุงทุกขั้นตอน โดยทางเรา ก็มีนักโภชนาการมาควบคุมเช่นกัน

เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดและถูกกับประเภทของผู้ป่วย และทางเรา ก็ได้ผลิตอาหารปั่นผสมในห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล เพื่อให้ได้มั่นใจว่า อาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับนั้น สะอาดและได้มาตรฐานจริง